Hydroseeding, hydralisch inzaaien, in Almelo

Talud Groene Delta in Almelo

Talud Groene Delta Almelo (4300 m2) is afgelopen week ingezaaid met de Hydroseeding methode, ook wel hydraulisch inzaaien genoemd.

De toegepaste innovatieve mengsel is samengesteld uit compost, graszaad, kleefstof en second nature papiermulch. Door toevoeging van biologisch afbreekbaar polymeergel – die als lijm dient – ontstaat er na het verspuiten een absorberende laag (mulch). Deze laag kan tot 600 keer zijn eigen gewicht aan water vasthouden. Er ontstaat een uitstekende voedingsbodem voor het kiemen van de zaden. Dit maakt hydraulisch zaaien uitermate geschikt voor onder meer grasmatontwikkeling. Hydroseeding is een snelle, kosteneffectieve methode voor het zaaien van oppervlakken. Doordat het mengsel voedings- en kleefstoffen bevat, is hydroseeding zelfs geschikt voor toepassing op schrale zandgrond, evenals steile hellingen en taluds. Hydroseeding staat garant voor een snelle, egale verdeling van de zaden. Het mogelijk wegspoelen van zaden is bovendien voorgoed verleden tijd. Zelfs niet bij hevige regen. Daarnaast waait het zaad bij harde wind niet weg.