Flora en fauna

Met een Inventarisatie of Quickscan Flora- en Fauna wordt voorkomen dat de wet Natuurbescherming wordt overtreden. De wet Natuurbescherming richt zich op het beschermen van soorten planten en dieren en geldt altijd en overal. De soorten uit de wet Natuurbescherming mogen niet verstoord of gedood worden. Elke Inventarisatie Flora en Fauna bevat desk- en fieldresearch. Bij deskresearch wordt onderzocht welke plant- en diersoorten te verwachten zijn op de planlocatie. Vervolgens vindt fieldresearch plaats waarbij er tijdens het veldbezoek wordt vastgesteld of beschermde soorten aanwezig zijn, verwacht worden of afwezig zijn. De resultaten worden vastgelegd in een Inventarisatierapport, inclusief conclusies en aanbevelingen voor het vervolgtraject. Ook het aanleggen van kustwerken ten behoeve van flora en fauna wordt uitgevoerd door de GroensteZaak. Hierbij gaat het vaak om wildrasters, faunatunnels, faunatrappen en andere kunstwerken.