Flora en fauna

Bij De GroensteZaak zijn alle medewerkers in de uitvoering geschoold in Wet Natuurbescherming. Onze ecologische medewerkers voeren voorafgaand aan de werkzaamheden altijd een Flora & Fauna-inventarisatie uit om verstoring van beschermde nesten en soorten te voorkomen.

Deze inventarisatie van Flora en Fauna omvat zowel desk- als fieldresearch. Tijdens het bureauonderzoek wordt op basis van de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) onderzocht welke plant- en diersoorten we mogen verwachten op een specifieke locatie binnen een bepaalde uitvoeringsperiode. Vervolgens wordt er tijdens de inventarisatie in het veld vastgesteld of de te verwachten beschermde soorten daadwerkelijk aanwezig zijn of dat er misschien andere aspecten zijn waar we in de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee moeten houden. De resultaten worden digitaal vastgesteld via Survey123. Dit programma staat in verbinding met ons systeem in ArcGIS. Wanneer de ecologisch medewerker bijvoorbeeld een melding opvoert van een eendennest in hoog gras, dan ziet de maaimachinist dit tijdens de maaironde op zijn tablet. De kans op verstoring van een nest wordt hiermee geminimaliseerd, omdat fysieke markering in hoog gras niet altijd goed te zien is en kan worden verplaatst door de wind of voorbijgangers.

Bovendien hebben wij veel ervaring in het aanleggen van kunstwerken ten behoeve van flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan wildrasters, paddenschermen, faunatunnels en faunatrappen. Hiermee leveren wij met veel plezier een bijdrage aan de bescherming van lokale natuur en bevorderen we de overlevingskansen binnen de natuurlijke omgeving.