Even voorstellen: De GroensteZaak

Over ons

De GroensteZaak verzorgt de planuitwerking, beplantingsplannen, uitvoeringsvoorbereiding, zowel groen- als civieltechnisch, beheer- en onderhoudsplannen, aanleg en beheer & Onderhoud. Hieronder lichten wij onze vakgebieden en specialismen toe.

Ramm aanstippen

Exotenbestrijding

Een invasieve exoot, oftewel een plant welke niet thuis hoort in onze groene omgeving en de biodiversiteit bedreigt komt steeds vaker voor in Nederland. Voor het bestrijden van bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop beschikt de GroensteZaak over meerdere methoden. Afhankelijk van de situatie wordt aanbevolen om te ontgraven, zeven, injecteren, stomen, maaibeheer, afdekken, blad behandelen of specialistische toepassingen inzetten zoals bestrijden met electricide. De GroensteZaak is één van de eerste bedrijven die exoten bestrijdt met elektriciteit.De Thorozone® is een machine welke ontwikkeld is om onkruiden d.m.v. elektriciteit te verhitten en van binnenuit te bestrijden. De Thorozone® genereerd alleen warmte in de plantencellen, er gaat geen energie verloren aan de omgeving. De Thorozone® is geschikt voor het bestrijden van invasieve exoten waaronder: Japanse duizendknoop, Balsemien en de Reuzenberenklauw. Door het toepassen van de Thorozone® blijft de bodemstructuur intact, hierdoor kan er snellere hergroei van de bestaande vegetatie optreden. Bij gebruik van de Thorozone® wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit maakt de Thorozone® de duurzaamste oplossing om invasieve exoten te bestrijden. Tevens wordt voldaan aan de eisen het certificaat 'erkend verwerker invasieve exoten'. Het bestrijden van exoten is maatwerk. De GroensteZaak bezit alle benodigde kennis voor het bestrijden van exoten.

Boomverzorging

Bomen hebben verzorging nodig. Boomverzorging is noodzakelijk om bomen beter te laten groeien, om meer vruchtgroei te creëren, om boomziektes te bestrijden of om de omgeving veilig te houden. Soms is verzorging niet langer mogelijk en moet er overgegaan worden op het kappen van de boom, bijvoorbeeld als de boom ziek is of te groot is geworden voor de omgeving. Voor al uw werkzaamheden wat betreft boomverzorging kunt u terrecht bij de Groenste Zaak. Een aantal voorbeelden van boomverzorgende werkzaamheden zijn: kroonverzorging, snoeien, vellen, kappen, versnipperen, afvoeren en het frezen of verwijderen van stobben.

18192465 1910079252603398 2671633084726708540 o
Faunatunnel Traverse Dieren 2

Flora en fauna

Met een Inventarisatie of Quickscan Flora- en Fauna wordt voorkomen dat de wet Natuurbescherming wordt overtreden. De wet Natuurbescherming richt zich op het beschermen van soorten planten en dieren en geldt altijd en overal. De soorten uit de wet Natuurbescherming mogen niet verstoort of gedood worden. Elke Inventarisatie Flora en Fauna bevat desk- en fieldresearch. Bij deskresearch wordt onderzocht welke plant- en diersoorten te verwachten zijn op de planlocatie. Vervolgens vindt fieldresearch plaats waarbij er tijdens het veldbezoek wordt vastgesteld of beschermde soorten aanwezig zijn, verwacht worden of afwezig zijn. De resultaten worden vastgelegd in een Inventarisatierapport, inclusief conclusies en aanbevelingen voor het vervolgtraject.

Bokashi fermentatie

"Bokashi is Japans voor: goed gefermenteerd organisch afval. Bokashi is een manier om organische reststromen om te zetten in een rijke bodemverbeteraar. Het sleutelwoord bij dit proces is: fermentatie. Al het organisch materiaal is bruikbaar en kan onder anaerobe omstandigheden(zonder zuurstof) worden omgezet. Na een een periode van 8-10 weken is de Bokashi klaar voor gebruik. Tijdens het proces blijft energie en voedingswaarde van het organische materiaal behouden en komt er geen CO2 vrij. Bokashi heeft meerdere toepassingen in bijvoorbeeld gemeente groen, (moes)tuinen en landbouw. Bokashi zorgt voor meer organisch stof dat onder andere zorgt voor een betere bodemstructuur en meer bodemleven. Het maken van bokashi is kostentechnisch een stuk voordeliger ten opzichte van het afvoeren(composteren) van groenafval. Daarnaast hoeft men door bokashi zowel minder water te geven als minder onkruid te verwijderen.

Bokashi
IMG 20190225 WA0002

Dak- en gevelgroen

Bij de Groenste Zaak bent u aan het juiste adres als het gaat om groene daken en gevels, vegetatiedaken, daktuinen en gevelgroen. Niet alleen de aanleg maar ook het onderhouden van dak- en gevelgroen vraag om specifieke kennis die de Groenste Zaak bezit. Een voorbeeld van een groendak is een sedumdak. Dit is een dak dat is begroeid met sedum, dit zijn vetplantjes. Deze plantjes kunnen erg goed tegen droogte, maar ook heel vochtige periodes kunnen ze goed hebben. De felle zon is tevens geen probleem voor deze vetplantjes. Het voordeel van sedum ten opzichte van andere dakbedekking is dat de plant nauwelijks onderhoud nodig heeft en erg sterk is. Sedum is niet dood te krijgen. Als laatste zorgt een sedumdak voor een grotere biodiversiteit in de bebouwde ruimte.

Een Schoon2050? Hoedan?

ReintenInfra, ons moederbedrijf, heeft begin 2017 als eerste in de branche (wegenbouw en sloop) de SDG's omarmd met uiteindelijk een concrete invulling voor het bedrijf door de Rentmeester2050 en de Werkgroep2050 begin 2018. Tussen alle initiatieven die er zijn om duurzaamheid handen en voeten te geven, zijn de SDG's naar onze mening begrijpelijk en tastbaar te vertalen naar branche en medewerkers.

Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen benoemd door de United Nations. De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Vanaf januari 2016 is de Rijksoverheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDG’s naar nationaal beleid, het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam. Ook duurzaamheid is het maken van de juiste keuzes. ReintenInfra heeft uit de SDG’s keuzes gemaakt en gaat zich hier specifiek richten op: eerlijk werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en leven op het land (SDG 15). Onze duurzame bedrijfsdoelstellingen zijn gebaseerd op deze speerpunten, vanzelfsprekend onderstrepen wij ook de andere doelen. SDG 17 (partnerschappen om doelstellingen te bereiken) zien als de voorwaarde voor alle doelen.

TWW 03 05 2018 158 2
arrow
arrow

De laatste nieuwtjes en projecten