Ontwerp, aanleg & beheer van de groene leefruimte

Groen, groener, groenst; De GroensteZaak!

De GroensteZaak verzorgt de planuitwerking, beplantingsplannen, uitvoeringsvoorbereiding en beheer- en onderhoudsplannen. En natuurlijk de aanleg, het beheer en onderhoud van de groene ruimte. Ook het bestrijden van uitheemse, niet gewenste, planten is onze specialiteit. Altijd zoeken naar de meest efficiënte en milieuvriendelijkste oplossing voor ongewenste planten. En natuurlijk het creëren van de beste omstandigheden voor gewenste beplanting.