Ontwerp, aanleg & beheer van de groene leefruimte

Groen, groener, groenst; De GroensteZaak!

De GroensteZaak verzorgt de planuitwerking, beplantingsplannen, uitvoeringsvoorbereiding, zowel groen- als civieltechnisch, beheer- en onderhoudsplannen. En natuurlijk de aanleg, het beheer en onderhoud.