Duurzaam beheer van groenvoorzieningen

Duurzaamheid in groenvoorziening is voor ons een belangrijk aspect in ons werk. Enerzijds omdat dit steeds meer aandacht krijgt in de samenleving, anderzijds vanuit de intrinsieke motivatie van onze mensen om de wereld beter achter te laten dan we hem aantroffen. Het gaat om het vinden van balans tussen het creëren en onderhouden van groene buitenruimtes en het minimaliseren van negatieve impact op het milieu door materieel.

Insectenhotel

Biodiversiteit

De GroensteZaak zet zich in voor het behoud en de bevordering van biodiversiteit. We leggen natuurlijke habitats aan (bijvoorbeeld groene zones), gebruiken zoveel mogelijk inheemse planten die goed zijn voor bijen en vlinders en we stimuleren natuurlijke ecosystemen met beschermende maatregelen. Een sterke lokale biodiversiteit heeft namelijk verschillende voordelen. Het zorgt voor een gezonde ecologische balans, bevordert de bestuiving en bevruchting van planten, biedt natuurlijke plaagbestrijding en vermindert de uitdroging van de bodem. Bovendien heeft een gezonde buitenruimte ook educatieve en recreatieve waarde. Wij werken dan ook veel samen met lokale partijen en gemeenten, bijvoorbeeld om schoolkinderen meer te leren over de natuur om hen heen of om gedeelde groene ruimtes te creëren waar mensen deel kunnen uitmaken van de natuur. Door te streven naar een sterkere biodiversiteit in de openbare ruimte dragen we bij aan een gezonde en veerkrachtige natuurlijke omgeving, voor nu en in de toekomst.

Klimaatverandering

Bij De GroensteZaak erkennen we het belang van natuur en groenvoorzieningen bij het aanpakken van klimaatverandering en het omgaan met de gevolgen ervan. Met de veranderingen in het klimaat, waaronder stijgende temperaturen en extreme weersomstandigheden, is het essentieel dat we onze groenvoorzieningen hierop aanpassen.

Beplanting Park Triangel 4

Vermindering van hittestress

Tijdens warme periodes krijgen stedelijke gebieden steeds meer te maken met hittestress. Hierdoor ontstaan er hitte-eilanden met veel hogere temperaturen dan in de omliggende landelijke gebieden. We begrijpen de impact van hittestress en bieden oplossingen om dit probleem gezamenlijk aan te pakken.

Een effectieve manier om hittestress te verminderen is het aanleggen van groene ruimtes met bomen, struiken en gras. Vegetatie speelt namelijk een belangrijke rol bij het creëren van schaduw en het bieden van verkoeling door verdamping. Daarnaast verbetert het ook de algehele luchtkwaliteit in stedelijk gebied. Door het implementeren van groene infrastructuur maken we stedelijke gebieden aangenamer om te verblijven, zelfs tijdens intense hittegolven.

Waterberging en -afvoer

Waar we aan de ene kant meer periodes van extreme hitte en droogte kennen, kennen we ook steeds meer periodes van extreme neerslag. De toenemende intensiteit van regenval vereist dat we maatregelen nemen om overtollig water op een verantwoorde en duurzame manier te beheren. Onze groenvoorzieningen kunnen een essentiële rol spelen als waterbergingssysteem. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast verminderd en wordt het rioolstelsel ontlast.