Snoeiwerkzaamheden Vliegveld Deelen, Vrijland Arnhem-Noord

Voor aanvang van de snoeiwerkzaamheden heeft de Groenste Zaak een veldinventarisatie uitgevoerd voor de inspectie en registratie van aanwezige beschermde planten en dieren in kader van de Wet natuurbescherming. Daarbij is het plangebied (kazerne) gecontroleerd op eventuele aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Tijdens deze veldinventarisatie zijn geen bijzonderheden waargenomen en daarmee kon de snoei van de bomen beginnen. De verouderde bomen bevatte veel zware gesteltakken die ziek, dan wel dood waren. Door het toepassen van verjongingssnoei zijn de bomen vitaler en zijn ze beter bestand tegen de hedendaagse klimatologische omstandigheden. Ook wordt het verspreiden van ziektes hierdoor voorkomen.