Herinrichting veteranenlandgoed Vrijland

Het veteranenlandgoed Vrijland, beter bekend als Vliegveld Deelen, is een terrein van ongeveer 70 hectare op het bestaande landgoed Vrijland te Schaarsbergen (Arnhem).

Defensie en de gemeente Arnhem hebben de aanvankelijk als landbouwgrond in gebruik zijnde gronden aan de Stichting Veteranenlandgoed Vrijland ter beschikking gesteld als educatief wandelgebied. De gronden zijn sinds 1992 beplant met ongeveer 350.000 jonge boompjes. Hieruit zal een bos overblijven van tienduizenden bomen van inlandse boomsoorten. Het bos werd publiekelijk gepresenteerd tijdens de Nationale Boomfeestdag op 25 maart 1998 met als thema “Een boom voor het leven”.


Samen met Liemers Infra Groep heeft de Groenste Zaak een groot aandeel gehad bij de herinrichting van het terrein door onder andere het snoeien van ruim 700 monumentale bomen, het kappen van dennen welke aangetast waren door de Letterzetter, een schadelijke kever welke onder de schors kruipt en de sapstromen van de bomen blokkeert. Door het herstellen van de historische laanbeplanting door het inplanten van gezonde zomereiken heeft de #GroensteZaak een belangrijke aandeel gehad in het herstel en beheer van het landgoed.

Nov2019