De beste in groen voor de beste in groente en fruit!

Groenwerk voor Lidl Doetinchem

De Groenste Zaak heeft met zorg het groenwerk uitgevoerd, maar de zorg houdt daar niet op. In het eerste jaar na aanplanting verzorgen wij ook de nazorg en inboet. De Lidl is al jaren de beste in groente en fruit… De Groenste Zaak is dat voor al uw groenwensen.

Bij het inrichten van de parkeerplaatsen voor de nieuwe Lidl in Doetinchem heeft de Groenste Zaak het groenwerk verricht. Maar voordat wij konden starten met het aanbrengen van de beplanting diende er eerst grondverbetering te worden toegepast voor de nieuwe bomen, heesters, hagen en gras. De plantvakken zijn per boom voorzien van 6 m3 bomenzand, het gazon is bemest met 1 m3 molmmest per are en wij hebben ook 2 m3 molmmest per are toegepast in de groenvakken.

De gemeente Doetinchem heeft voorgesteld om Liquidambar Styraciflua ´Pearl´ met de stammaat 18-20 toe te passen. Hier zijn in totaal 8 exemplaren van geplant op de parkeerplaats van de Lidl. Naast de bomen is er 210 m2 sierplantsoen (Lonicera ‘Maigrun’) aangeplant als bodembedekker en als laatste zijn er ook nog 340 hagen geplant. Hierbij heeft de klant gekozen voor de 60/80 Veldesdoorn (Acer Campestre).